BygherrePartner ApS

RÅDGIVNING
LCA-BEREGNING

CERTIFICERING

... på alle typer byggerier

RÅDGIVNING


Vi rådgiver i bæredygtighed i byggebranchen med fokus på dokumentation af miljø-påvirkninger, materialevalg og konstruktioner til både nybyggeri og renoveringer.

læs mere om vores Rådgivning
LCA-BEREGNING


Med LCA-beregninger dokumenterer vi bæredygtighed på alle typer byggeprojekter.
Vi leverer altid gennemarbejdet dokumentation jf. de gældende standarder på området.

læs mere om LCA-beregninger
CERTIFICERING


Som auditor tilbyder vi DGNB-certificeringer og bæredygtighedsledelse til alle typer nybyggeri.
DGNB er et certificeringssystem, der har til formål at komme omkring en lang række kvaliteter.

læs mere om DGNB-certificering

SENESTE NYHEDER

LCA-studie: REDUKTION AF KLIMAAFTRYKKET FOR ÉNFAMILIEHUSE

Vi har netop færdiggjort vores LCA-studie, som viser hvordan LCA kan bruges som designværktøj til at nedbringe et byggeris klimapåvirkninger – både ved at sammenligne datagrundlag og ændre materialevalg i konstruktioner

Read more

LCA-studie: KLIMAAFTRYK FOR HISTORISKE BYGGESKIKKE

Formålet med studiet er at kortlægge de klimamæssige konsekvenser ved historiske konstruktionsopbygninger, som dem der typisk findes i husene på Frilandsmuseet, sammenlignet med typiske, nutidige konstruktioner.

Read more

BygherrePartner Usikkerhedsmatrix – usikkerhedsvurdering i LCA jf. EN15978

BygherrePartner ApS har udviklet en model til vurdering af usikkerheder i LCA-beregninger udført efter EN15978

Read more

PROJEKT: DS Stålprofil

Bæredygtighedsrådgivning
År: 2023
Status: Afsluttet

Read more

VI TILBYDER

RÅDGIVNING

Vi rådgiver i materialevalg og projekterer konstruktionsopbygninger til både nybyggeri og renoveringer.
Vi har specialistviden inden for bygnings-design, letbyggeri, bygge- og konstruktions-optimering, beskrivelsesmateriale og akustik.

Kontakt os for at høre mere!

LCA-BEREGNINGER

Dokumentation jf. EN15978

Der er krav om LCA-beregninger på alt nybyggeri i bygningsreglementet fra 2023.

Med livscyklusvurderinger (LCA) beregner vi miljøaftrykket fra forskellige designvalg samt en bygnings samlede miljøaftryk jf. gældende standarder på området.

CERTIFICERING

Som auditor tilbyder vi DGNB-certificering og bæredygtighedsledelse til alle typer nybyggeri.

se vores DGNB-projekter

DGNB er et certificeringssystem, der har til formål at komme omkring en lang række relevante og nødvendige kvaliteter

HVAD VI GØR

Vi arbejder for en bæredygtig fremtid i byggebranchen hvor både Miljøpåvirkninger, Totaløkonomi og Konstruktioner lever op til byggeriets og samfundets krav.

Vi driver bæredygtighedsledelse fra idéfase til det færdige byggeri (DGNB-certificering) og laver LCA-beregninger samt udarbejdelse af dokumentation på alle projekter. Vi rådgiver i bæredygtige materialevalg og konstruktionsopbygninger samt akustik og lette konstruktioner.

Læs mere om Rådgivning, Dokumentation og Certificering:

alle vores ydelser

HVORFOR BYGHERREPARTNER APS

BygherrePartner ApS blev stiftet i 2020 af Henning Lyng og Søren Rasmussen.
Vi har mere end 20 års erfaring som rådgivere i byggebranchen og er specialister i LCA– og LCC-beregninger, som bliver et lovkrav til alt nybyggeri i bygningsreglementet fra januar 2023. Læs mere om det her

Vi arbejder tværfagligt og kombinerer vores mange års erfaring fra branchen med specialistviden om konstruktioner, bygge- og konstruktionsoptimering, miljøpåvirkninger samt totaløkonomi, for at kunne levere den bedste rådgivning og bæredygtighedsledelse til ethvert byggeprojekt.

Tag endelig fat i os, hvis du ønsker at høre mere!

kontakt os

VORES KUNDER

KONTAKT OS DIREKTE

Vi er et team af specialister, som er klar til at hjælpe dig!

PARTNER

Søren M. Rasmussen

Adm. direktør

Rådgivning og Certificering
– speciale i lette konstruktioner og akustik

e-mail+45 42 94 17 19
PARTNER

Henning Lyng

Salgsdirektør | ingeniør

Rådgivning og Certificering
– speciale i lette konstruktioner og certificering

e-mail +45 42 83 93 54
PARTNER

Mikkel T. B. Volden

Teknisk direktør | ingeniør

Rådgivning og Dokumentation
– speciale i LCA og konstruktioner

e-mail+45 61 76 42 50

Anders S. Ravn

Ingeniør | Bæredygtighedsspecialist

Rådgivning og Dokumentation
– speciale i LCA og indeklima

e-mail

Storm Sommer

Civilingeniør | Bæredygtighedsspecialist

Rådgivning og Dokumentation
– speciale i LCA og konstruktioner

e-mail