Lombjergevej 1, 5750 Ringe
+45 42 94 17 19
soren@bygherrepartner.com

RÅDGIVNING I
BÆREDYGTIGT BYGGERI

BygherrePartner ApS

VI TILBYDER

Vi driver bæredygtighedsledelse fra idéfase til det færdige byggeri (bl.a. DGNB certificering) og laver LCA og LCC-beregninger samt udarbejdelse af dokumentation på alle projekter.
Vi rådgiver desuden i materialevalg og konstruktionsopbygninger samt akustik og lette konstruktioner:

LÆS MERE
REFERENCER


Vores ydelser og kunder omfatter:
DGNB certificeringer, bæredygtighedsledelse, boligbyggerier, renoveringer, entreprenører og materialeproducenter.

Læs mere om både vores afsluttede og igangværende sager her:

LÆS MERE
OM OS

Vi yder professionel og tværfaglig
rådgivning
til alle byggeprojekter med fokus

miljøaftryk og totaløkonomi samt funktionelle– og tekniske forhold i byggeriet.

Fra CO2-aftryk, DGNB-certificering og totaløkonomi til indeklima, materialevalg og konstruktionsopbygninger:

LÆS MERE

Vores Rådgivning

Vores rådgivning er bygget op omkring Bæredygtighed, Totaløkonomi og Funktion:

BÆREDYGTIGHED

Vi driver bæredygtighedsledelse fra idéfase til det færdige byggeri
(bl.a. DGNB certificering).
Vi udfører livscyklusvurderinger (LCA), som beregner miljøaftrykket fra materiale- og konstruktionsvalg samt en bygnings samlede miljøaftryk

TOTALØKONOMI

Med levetidsomkostninger (LCC) beregner vi de totaløkonomiske konsekvenser for et helt byggeri samt laver variant-sammenligninger af bygningsdele.
En totaløkonomisk beregning medtager både udgifter til opførelse såvel som selve driften i betragtningsperioden

FUNKTION

Vi rådgiver i
materialevalg, konstruktioner, akustik, varmetabsberegninger og indeklima.

Vi har specialistviden inden for letbyggeri, akustik, bæredygtige materialevalg– samt projektering af konstruktionsopbygninger

CERTIFICERING

Som DGNB auditor faciliterer vi bæredygtighedsledelse og
DGNB-certificering til alle typer nybyggeri,
samt udarbejdelse af DGNB screening og DGNB matrix i de tidlige faser.

Kontakt os