Bæredygtighed

BÆREDYGTIGHED er summen af mange forhold

Hos BygherrePartner ønsker vi at arbejde holistisk med bæredygtighed med at implementere netop de værdiskabende  forhold, som (i vores optik) skaber det bedste resultat

BÆREDYGTIGHEDSOPTIMERING

Hvordan en bæredygtighedsprofil strikkes sammen i et givent projekt, vil i høj grad bero på en dybereliggende dialog.

Vi arbejder ud fra præmissen om at vores bæredygtighedsoptimering er bestående af:

Holistisk fokus

Vi har altid en holistisk tilgang til de forhold, der er værdiskabende, herunder LCA Design

Specialisterfaring

Vi har specialistviden og erfaring med lette konstruktioner

Tværfagligt samarbejde

Vi arbejder altid sammen med andre af byggeriets aktører og sætter pris på faglig sparring. Vi ønsker at være bindeled imellem byggeriets bidragsydere

Specialisterfaring i anvendelsen af lette bygningskonstruktioner

Holistisk fokus på værdiskabende og relevante parametre

LCA anvendes i høj grad som design parameter