Bindeled = BygherrePartner

Dansk byggeri har aldrig været mere komplekst end det er nu.

Jf. viste illustration herunder, er det komplekst at være bygherre anno 2020 og hvem er det egentlige bindeled imellem de enkelte aktører?

Bygherre vil nok umiddelbart svare bygherrerådgiver/-rådgivere, men forholder det sig faktuelt sådan? Hvem varetager bygherres interesser såvel økonomisk som byggeteknisk? Hvem varetager bygherres interesser i hele byggeforløbet fra idefase til og med aflevering og ibrugtagning? Hvorfor ser man en stigning i antallet af totalentrepriser? Har man som bygherre sikret et ”bindeled” imellem de enkelte aktører ved at vælge en totalentreprise? Hvad er årsagen til at flere og flere opgaver bliver udført af udenlandske totalentreprenører? Hvem sikrer et holistisk, balanceret forhold imellem de byggetekniske forhold og de overordnede økonomiske og tidsmæssige rammer? Hvem sikrer at de overordnede økonomiske og tidsmæssige rammer harmonerer med det givne ambitions- og kvalitetsniveau?

Ja, spørgsmålene er mange og med mere end 40 års samlet erfaring fra byggebranchen har det aldrig været mere udfordrende at være bygherre end det er i dag.

Derfor ser vi os selv som det meningsfulde bindeled mellem bygherren og dennes samarbejdspartnere. Vi varetager bygherres tarv og vi tror at dette i sidste ende vil skabe meget bedre byggeri i god kvalitet - til gavn for bygherre.