Rådgiver – specialistrådgivning

Kompleksiteten er til at få øje på...

Som bygherre har man en række komplekse forhold at skulle tage stilling til i forbindelse med realisering af et byggeprojekt. Kompleksiteten af disse forhold kombineret med manglende kompetencer hos bygherre betyder, at bygherren ofte vil alliere sig med en rådgiver, hvor denne varetager bygherres interesser.

Specialkompetencer

Jf. ovennævnte vil der som rådgiver være en række komplekse udfordringer og/eller problemstillinger at skulle forholde sig til. Disse problemstillinger udfordrer rådgiveren på en række specialkompetencer såvel juridisk, som byggeteknisk.

Disse specialkompetencer vil i mange tilfælde så udfordrende for den aktuelle bygherre og dennes rådgiver, at det kan give mening at entrere med BygherrePartner som underrådgiver.

Specialkompetencerne tager udgangspunkt i lette bygningskonstruktioner og funktionsforhold relateret hertil.

Al vores rådgivning tager ydermere afsæt i bæredygtighed, hvorfor alle byggetekniske anskuelser altid er vinklet "grønt". Vi ser det som en pligt at have denne dimension med i vores rådgivning.

BygherrePartner tilbyder en række specialkompetencer, som en underrådgivning til en traditionel bygherrerådgivning og arkitektrådgivning.

Hvad er let byggeri?

BygherrePartner ApS tager udgangspunkt i 35 års rådgivningserfaring hos Saint-Gobain Gyproc A/S primært til projekterende arkitekter, akustikere, rådgivende ingeniører, bygherrer og bygherrerådgivere, total- og underentreprenører.

Med ovennævnte baggrund i ryggen besidder BygherrePartner en række byggetekniske specialkompetencer indenfor lette konstruktioner i gips og stål, eksempelvis lette indvendige vægge (ikke-bærende og bærende), lette udvendige vægge (ikke-bærende og bærende), samt lette etageadskillelser opbygget med bærende C-profiler. Ydermere brandinddækning af bærende stålkonstruktioner samt akustiske overflader (lodrette og vandrette flader).

Vores viden omkring lyd (bygnings- og rumakustik), brandforhold samt statik er markant).