Bygherrerådgivning – specialistrådgivning

Som bygherre har man en række komplekse forhold at skulle tage stilling til i forbindelse med realisering af et byggeprojekt. Kompleksiteten af disse forhold kombineret med manglende kompetencer hos bygherre betyder, at bygherren ofte vil alliere sig med en bygherrerådgiver, hvor denne varetager bygherres interesser.

Jf. ovennævnte vil der som bygherrerådgiver være en række komplekse udfordringer / problemstillinger at skulle forholde sig til. Disse problemstillinger udfordrer bygherrerådgiveren på en række specialkompetencer såvel juridisk, som byggeteknisk.

Disse specialkompetencer kan i nogle byggeprojekter være så udfordrende for den aktuelle bygherre / bygherrerådgiver, at det kan give mening at entrere med BygherrePartner som underrådgiver.

BygherrePartner ApS tager udgangspunkt i 35 års rådgivningserfaring hos Saint-Gobain Gyproc A/S primært til projekterende arkitekter, akustikere, rådgivende ingeniører, bygherrer og bygherrerådgivere, total- og underentreprenører.

Med ovennævnte baggrund i ryggen besidder BygherrePartner en række byggetekniske specialkompetencer indenfor lette konstruktioner i gips og stål, eksempelvis lette indvendige vægge (ikke-bærende og bærende), lette udvendige vægge (ikke-bærende og bærende), samt lette etageadskillelser opbygget med bærende C-profiler. Ydermere brandinddækning af bærende stålkonstruktioner samt akustiske overflader (lodrette og vandrette flader).

Vores viden omkring lyd (bygnings- og rumakustik, brandforhold samt statik er markant).

Ovennævnte byggetekniske specialkompetencer vil BygherrePartner gerne tilbyde, som en underrådgivning til en traditionel bygherrerådgivning.

Underrådgivningen kunne omhandle flg. specialkompetencer:

Tidlige faser

 • Behovsafdækning
 • Udarbejde praktisk idéoplæg ud fra bygherres behov, eksempelvis definering af specifikke lydmæssige forhold / muligheder
 • Bygge & Konstruktions Optimering af lette konstruktioner jf. ovenstående ift. at sikre en bedre totaløkonomi (herunder D&V), bedre funktionsmæssige og/eller æstetiske løsninger, pro-aktive tiltag ift. et forbedret arbejdsmiljø for de udførende, tidsbesparende løsninger samt bygbare løsninger
 • Konsekvensanalyse

Projekteringsfase

 • Sikre, at gældende lovgivning ift. brand, bygningslyd, rumakustik, varmetab, fugtforhold, etc. efterleves
 • Grænsefladekoordinering
 • Sikre konsensus imellem bygherrekrav og udbudsmateriale, herunder beskrivelser (granskning og kvalitetssikring)
 • Sikre, at ovennævnte forhold implementeres i udbudsmaterialet, herunder beskrivelsesmaterialet

Udbud- & Udførelsesfase

 • Sikre, at de indkomne tilbud i udbudsfasen afspejler de angivne krav/ønsker i udbudsmaterialet, herunder beskrivelsesmaterialet
 • Sikre, at de nævnte forhold endeligt effektueres i udførelsesfasen af den vindende entreprenør

Generelt

 • Styring igennem ovennævnte faser
 • Agere det essentielle bindeled imellem de relevante aktører i såvel projekteringsfasen, som udførelsesfasen
 • Overordnet styring af økonomi, tid, kvalitet og risici

Ovennævnte specialkompetencer kan kundetilpasses således, at det afspejler de krav og ønsker, som er knyttet til det aktuelle byggeprojekt.

BygherrePartner har med 35 års rådgivererfaring vist sin værdi i utallige byggeprojekter og ser som underrådgiver frem til en konstruktiv og løsningsorienteret dialog.

Med venlig hilsen

BygherrePartner ApS

Henning Lyng & Søren Rasmussen

Uddrag af referencer:

Nordfløjen, Rigshospitalet – København

Ny Aabybro Skole – Aabybro’

Ny Hvidovre Hospital – Hvidovre

OUH Odense Universitetshospital – Odense

Nyt Køge Hospital - Køge

AUH Psykiatrien Skejby – Aarhus N

DNU Skejby – Aarhus N

DNV Gødstrup – Herning

Aabenraa Sygehus, Akut Fase II – Aabenraa

DNU Skejby – Aarhus N

ODEON - Odense Musik & Kulturhus

Dyvekeskolen – København

Forfatterhuset – København

KUA II og III – København

Vrå Ny Skole & Børnehus – Vrå

Nicolinehus – Aarhus Ø

Generationernes Hus – Aarhus Ø

Uddannelsescenter Vest Ny Politiskole – Vejle

Kontorhuset Systematic – Aarhus

Facebook datacenter – Odense

Apple datacenter - Viborg