BYGHERRE

 

Som BYGHERRE har du mange ønsker til dit fremtidige byggeri. Du har brug for at alliere dig med en lang række af bidragsydere, således at din ambition nåes.

BygherrePartner kan tilbyde dig en række værdiskabende ydelser, eksempelvis Bæredygtigheds screening, DGNB certificering, Livscyklusvurdering (LCA), specialist viden omkring materialer og konstruktioner.

Kun fantasien sætter grænser - så kontakt os derfor

Bæredygtighedsscreening

Screening af dit byggeri med afsæt i miljø, økonomiske, sociale og tekniske forhold.

DGNB certificering

Bæredygtighedsledelse i forbindelse med DGNB certificering.

Livscyklusvurdering (LCA)

Livscyklusvurderinger på materiale, konstruktion og bygningsniveau.

Specialistviden - Lette konstruktioner

Indgående viden og interesse i anvendelsen af lette bygningskonstruktioner, herunder i forbindelse med funktionsforhold, bygbarhed, arbejdsmiljø og totaløkonomi.

Akustisk projektering

Projektering af rumakustik og bygningslyd (luft- og trinlyd).

For at kunne sikre den professionelle bygherres tarv og interesser i hele byggeforløbet er det helt afgørende for BygherrePartner, at der indgås en ydelsesaftale som omfatter hele byggeforløbet fra idefase til aflevering.

Vi aftaler sammen hvilke nedslagspunkter og milepæle dit projekt skal indeholde. Det udspecificeres i aftalegrundlaget.

HONORAR

Honoraret beløber sig som udgangspunkt til 1% af den samlede entreprisesum excl. moms.

Det er muligt med et projektspecifikt honorar efter nærmere aftale, blandt andet i forbindelse med bæredygtighedsydelser, herunder DGNB certificering.

Kørsel afregnes med dkk 625,- excl. moms (brofaste øer) pr. møde. For sjælland og ikke brofaste øer afregnes dkk 695,- excl. moms pr. møde.