Kategori: Artikler og Nyheder

DATAKVALITET I LCA-BEREGNINGER

LCA-beregninger i byggeriet typisk er afhænige af datainput (ind-data) fra primært tre kilder: En LCA-beregning er altid direkte afhængig af disse to input til beregningen. Uanset hvor detaljeret man udfører LCA-modellen, vil den aldrig blive bedre en den ind-data man “fodrer” den med. KILDER TIL MILJØDATA Typisk er kilderne til miljødata: Det er hurtigt (og…
Læs mere

Nyt LCA-studie om VINDUER

Hvilken vinduestype har det laveste klimaaftryk på en facaderenovering af et etagebyggeri i København? Det har vi undersøgt sammen med Møgelhøj Arkitekter i vores nyeste LCA-studie. I studiet undersøger vi 4 forskellige scenarier for vinduerne og 2 forskellige betragtningsperioder på hhv. 50 og 80 år. Ét af resultaterne fra studiet er, at den overordnede konklusionen…
Læs mere

Nyt LCA-studie! 3 byggeprincipper for énfamiliehus

Vi har netop færdiggjort vores seneste LCA-studie, som præsenterer miljøpåvirkningerne for 3 forskellige byggeprincipper for et énfamiliehus.Samtidig er pointen med studiet, at vise hvordan vi som rådgiver arbejder med LCA som designværktøj i de tidlige designfaser i byggeriet og hvor stort potentialet er for at optimere på de primære bygningsdele i et nybyggeri, ved hjælp…
Læs mere

Er du klar til LCA-kravene i Bygningsreglementet?

Fra 01.01.2023 indtræder klimakravene i bygningsreglementet, som bl.a. betyder, at der skal udføres LCA-beregninger på alt nybyggeri. Derudover vil nybyggeri på over 1.000 m2 skulle overholde en grænseværdi på 12 kg CO2-ækv./m2/år. For at være sikker på, at et kommende byggeri kan overholde kravene, er det vores klare anbefaling, at man inddrager LCA i de…
Læs mere

Velkommen til Storm | Civilingeniør

Vi er glade for at kunne byde velkommen til Storm! Storm er uddannet Civilingeniør fra DTU med speciale i bygningsdesign. Storm bliver en fast del af “regnemaskinen” og kommer dermed til at lave LCA-beregninger, LCC-beregninger, dokumentationsarbejde og rådgivningsarbejde. Storm SommerCivilingeniør | BæredygtighedsspecialistRådgivning og Dokumentation– speciale i LCA og bygningsdesignstorm@bygherrepartner.com