Kategori: Artikler og Nyheder

Genbrugte byggematerialer regnes for 0 kg CO2e i bygningers klimaregnskab

Fra 1. januar 2024 tæller genbrugte byggematerialer for 0 kg CO2e i beregningen af bygningers klimaregnskab

Artikel: KAN BIOGENE MATERIALER HAVE ET NEGATIVT CO2-AFTRYK?

Træ og andre biogene materialer er meget omdiskuteret som materialer, og fremstår af og til endda som havende en negativ CO2-udledning, dvs. en overordnet kølende klimaeffekt.

LCA-studie: REDUKTION AF KLIMAAFTRYKKET FOR ÉNFAMILIEHUSE

Vi har netop færdiggjort vores LCA-studie, som viser hvordan LCA kan bruges som designværktøj til at nedbringe et byggeris klimapåvirkninger – både ved at sammenligne datagrundlag og ændre materialevalg i konstruktioner

LCA-studie: KLIMAAFTRYK FOR HISTORISKE BYGGESKIKKE

Formålet med studiet er at kortlægge de klimamæssige konsekvenser ved historiske konstruktionsopbygninger, som dem der typisk findes i husene på Frilandsmuseet, sammenlignet med typiske, nutidige konstruktioner.

BygherrePartner Usikkerhedsmatrix – usikkerhedsvurdering i LCA jf. EN15978

BygherrePartner ApS har udviklet en model til vurdering af usikkerheder i LCA-beregninger udført efter EN15978

Klimakrav (LCA) i Bygningsreglementet

Fra januar 2023 er der klimakrav i bygningsreglementet for at nedsætte CO2-udledningen fra byggeri.

DATAKVALITET I LCA-BEREGNINGER

LCA-beregninger er direkte afhængige af den data man bruger i studiet.

LCA-studie: 4 VINDUESTYPER

Hvilken vinduestype har det laveste klimaaftryk på en facaderenovering af et etagebyggeri i København?
Det har vi undersøgt sammen med Møgelhøj Arkitekter i vores nyeste LCA-studie.

Er du klar til LCA-kravene i Bygningsreglementet?

Fra 01.01.2023 indtræder klimakravene i bygningsreglementet, som bl.a. betyder, at der skal udføres LCA-beregninger på alt nybyggeri. Derudover vil nybyggeri på over 1.000 m2 skulle overholde en grænseværdi på 12 kg CO2-ækv./m2/år. For at være sikker på, at et kommende byggeri kan overholde kravene, er det vores klare anbefaling, at man inddrager LCA i de…
Read more

Velkommen til Storm | Civilingeniør

Vi er glade for at kunne byde velkommen til Storm! Storm er uddannet Civilingeniør fra DTU med speciale i bygningsdesign. Storm bliver en fast del af “regnemaskinen” og kommer dermed til at lave LCA-beregninger, LCC-beregninger, dokumentationsarbejde og rådgivningsarbejde. Storm SommerCivilingeniør | BæredygtighedsspecialistRådgivning og Dokumentation– speciale i LCA og bygningsdesignstorm@bygherrepartner.com

Velkommen til Anders | Ingeniør

Vi er glade for at kunne byde velkommen til Anders! Anders er færdiguddannet diplomingeniør fra DTU med speciale i bygningsdesign, men er i gang med at læse videre til Civilingeniør og bliver færdig i 2023.Anders arbejder for os på deltid ved siden af sit studie og bliver en fast del af “regnemaskinen” og kommer dermed…
Read more

LCA-studie: MILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER VED EFTERISOLERING

Er det CO2-mæssigt rentabelt at efterisolere op til kravene for renovering i BR18?

Krav om LCA-beregninger i 2023

Fra januar 2023 bliver det et krav i bygningsreglementet at lave LCA-beregninger for alt nybyggeri.For nybyggeri over 1.000 m2 bliver der desuden indført grænseværdier på 12 kg CO2 eq. / m2 / år. Læs den nationale strategi for bæredygtigt byggeri (2021) ved at klikke her (indenrigs og boligministeriet).Læs hvad FRI skriver om de nye krav…
Read more

LCA som designværktøj

Vi er specialister i LCA-beregninger på byggerier, konstruktioner og materialer

Hvad er LCA

Hvad er en Livscyklusvurdering? Det forklarer vi i dette indlæg, som både handler om LCA-metoden og giver en generel introduktion.