Kategori: Vi Tilbyder

VI TILBYDER: LCA-beregninger

– på byggerier, materialer og konstruktioner Vi er specialister i livscyklusvurderinger (LCA) på bygninger. En LCA er en beregning af miljøaftrykket fra et enkelt materiale, en hel konstruktion eller et komplet byggeri igennem hele levetiden – fra indvinding af råmaterialer og produktion af materialer, brugsfasen (bygningsdriften) til endt levetid samt potentialet for nyttiggørelse og genanvendelse.…
Læs mere

VI TILBYDER: LCC-beregninger

– på byggerier og konstruktioner Vi udfører beregninger på levetidsomkostninger (LCC) og betragter de totaløkonomiske konsekvenser og samlede levetidsomkostninger for et helt byggeri eller enkelte bygningsdele. En totaløkonomisk beregning medtager både udgifter til opførelse såvel som selve driften (vedligehold, udskiftning, forsyning, renhold og evt. løbende indtægter).Dette giver mulighed for at vurdere økonomien i et livscyklusperspektiv,…
Læs mere

VI TILBYDER: Rådgivning i konstruktioner

– rådgivning og projektering af konstruktionsopbygninger Vi har specialistviden inden for bygningsdesign, letbyggeri, bygge- og konstruktions-optimering, beskrivelsesmateriale, og akustik. Vi rådgiver i materialevalg og projekterer konstruktionsopbygninger til bådenybyggeri- og renoveringer. Ud fra vores paradigme om at arbejde holistisk med både Miljøpåvirkninger, Totaløkonomi og Konstruktioner i vores rådgivning, sørger vi for at materiale- og konstruktionsvalget bliver…
Læs mere

VI TILBYDER: Certificering (DGNB)

Hvad er DGNB? DGNB er en tysk certificeringsordning fra 2007 med en holistisk tilgang til certificering af bæredygtigt byggeri. I DGNB-systemet evalueres et byggeri eller byområde ud fra seks hovedområder: Miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet, proceskvalitet og områdekvalitet. Kriterierne opdateres løbende, i takt med, at branchen får ny viden og praksis. Platin,…
Læs mere