Kategori: Dokumentation

VI TILBYDER: LCA-beregninger

– på byggerier, materialer og konstruktioner Vi er specialister i livscyklusvurderinger (LCA) på bygninger. En LCA er en beregning af miljøaftrykket fra et enkelt materiale, en hel konstruktion eller et komplet byggeri igennem hele levetiden – fra indvinding af råmaterialer og produktion af materialer, brugsfasen (bygningsdriften) til endt levetid samt potentialet for nyttiggørelse og genanvendelse.…
Læs mere

VI TILBYDER: LCC-beregninger

– på byggerier og konstruktioner Vi udfører beregninger på levetidsomkostninger (LCC) og betragter de totaløkonomiske konsekvenser og samlede levetidsomkostninger for et helt byggeri eller enkelte bygningsdele. En totaløkonomisk beregning medtager både udgifter til opførelse såvel som selve driften (vedligehold, udskiftning, forsyning, renhold og evt. løbende indtægter).Dette giver mulighed for at vurdere økonomien i et livscyklusperspektiv,…
Læs mere