Dyvekeskolen – et rumakustisk studie

  • Fakta
  • År: indviet 2015
  • Omfang: 10.500 m2
  • Bygherre: Københavns Ejendomme, KEjd
  • Arkitekt: KANT Arkitekter, totalrådgiver (arkitekt Jesper Møgelhøj)
  • Akustiker: Grontmij Acoustica (akustiker Claus Møller Petersen)
  • Ingeniør: COWI
  • Entrepriseform: Hovedentreprise (Enemærke & Petersen)

Opdraget til BygherrePartners Søren Rasmussen, var ganske enkel. Totalrådgiveren ønskede at skabe en skole med et uovertruffent akustisk miljø – og det skulle blandt andet Søren bidrage til.

Projektet var krævende helt fra begyndelsen. Opdragsgiveren Københavns Ejendomme, havde nemlig nogle år tidligere skærpet kravene til lyd i skoler, hvilket betød, at alle klasserum i københavnske skoler skulle efterleve et efterklangskrav på max 0,4 s. i frekvensområdet 125-4000 Hz. Og denne markante reducering i det lavfrekvente område (125 Hz) gjorde ikke opgaven lettere.

Foto credit: Saint-Gobain Gyproc
Foto: Saint-Gobain Gyproc

Hvad betyder efterklangstid og krav hertil? De færreste har mulighed til at relatere til netop dette – med rette. Det er forholdsvist nemt at løse et reglementskrav ved at dæmpe lystigt, dog vil en holistisk løsning altid være at foretrække, hvor man udover akustikken også tilgodeså drift og vedligehold, æstetik mv i projektet. Løsningen blev derfor at anvende mock-ups som pejlemærke og kommunikationsmiddel, altså fysisk opbygning som kunne bruges til at undersøge forskellige scenarier.

Derfor blev to repræsentative klasserum inddraget, hvor der i det ene blev anvendt Ecophon mineraluldsabsorbent i loft, i det andet Gyptone perforeret akustikgips. På væggene i begge rum blev monteret Ecophon vægakustikpaneler, svarende til ca. 20% af det samlede gulvareal.

Ovennævnte lavfrekvente udfordring udfordrede den kommende tids undersøgelser. At dæmpe lavfrekvent kræver øget tyngde, typisk langs randzonen i den givne loftsflade. For mineraluldsloftets vedkommende anvendte man derfor en specialfremstillet isoleringsplade (100 mm tykkelse), som blev placeret bag akustikpladerne.

For gipsakustikkens vedkommende blev undersøgelserne noget mere omfattende. Det har været almindelig kendt, at det er nødvendigt at placere en stenuldsisolering (100 mm tykkelse) bag gipsakustik (og andre akustikplader for den sags skyld), simpelthen for at øge massen langs randzonen.

Nu er det dog sådan, at gipsakustikplader har en øget vægt i forhold til de lettere mineraluldsplader, så Søren øjnede muligheden for at undersøge om ændring i isoleringstypen bag akustikpladen kunne have en effekt. Igennem en længere forsøgsrække blev det dokumenteret at det ikke var nødvendigt at anvende tung stenuld bag akustikpladen, men derimod en ganske almindelige let glasuld. Summa summarum, for gipsakustiks vedkommende er det højden af isoleringen som betyder noget, og ikke tyngden!

Dette var meget væsentligt, idet totalrådgiver dermed kunne substituere ca. 2000 m2 tunge stenuldsplader med samme mængde let glasuldsisolering. Følgerne var lavere materialepris, og hvad vigtigere var en lettere og hurtigere montage for den udførende – arbejdsmiljømæssigt en meget positiv ændring.

I sidste ende valgte totalrådgiveren sammen med skolens repræsentanter at udføre skolen med gipsakustik som primær akustisk regulering. Bygherre vurderede at gipsakustikken kunne bidrage positivt på drift og vedligeholdelseskontoen, idet denne lofstype har en mere stødresistent overflade.

Dyvekeskolen blev valgt til årets skole 2014 – og en af udvælgelseskriterierne var netop de fantastiske rumakustiske forhold, som skolen var blevet udstyret med.

Projektets totalrådgiver fortæller her om bevæggrunde bag projektet:

Credit: Saint-Gobain Gyproc

Søren´s arbejde med skolen og dets involverede parter (totalrådgiver, akustiker, brugere, entreprenør, materialeproducenter) stod på i lang tid. Søren´s rolle var i høj grad præget af at være BINDELED imellem alle disse parter, og sikre at bygherres ambition i sidste ende kunne nås ud fra en holistisk betragtning, hvor totaløkonomi, funktionsforhold (akustik), bygbarhed, arbejdsmiljø samt D&V blev adresseret. 

NOTE: Projektet er udført i vores egenskab som rådgiver i og for Saint-Gobain Gyproc, hvor vi igennem 35 år rådgav bygherrer, bygherrerådgivere, arkitekter, ingeniører, fagspecialister samt udførende i brugen af LetByggeriTeknik. Der skal lyde en stor tak til alle implicerede Saint-Gobain medarbejdere for deres gode og altid velvillige assistance.