Er du klar til LCA-kravene i Bygningsreglementet?

Fra 01.01.2023 indtræder klimakravene i bygningsreglementet, som bl.a. betyder, at der skal udføres LCA-beregninger på alt nybyggeri. Derudover vil nybyggeri på over 1.000 m2 skulle overholde en grænseværdi på 12 kg CO2-ækv./m2/år.

For at være sikker på, at et kommende byggeri kan overholde kravene, er det vores klare anbefaling, at man inddrager LCA i de tidlige designfaser, hvor der er den største mulighed for at optimere bygningsdesignet og dermed reducere klimaaftrykket fra byggeriet. Der vil således allerede foreligge en LCA-beregning ved ansøgning om byggetilladelsen, hvilket giver ro i maven for både rådgiver-teamet og bygherre.

Vi har netop færdiggjort vores seneste LCA-studie om klimapåvirkninger for 3 forskellige byggeprincipper for et énfamiliehus. Samtidig viser studiet, hvordan vi som rådgiver arbejder med LCA som designværktøj i de tidlige designfaser i byggeriet. Læs om LCA-studiet her.

Vi udfører LCA-beregninger på alle typer byggerier, konstruktioner og materialer. Vi tilbyder bæredygtighedsledelse og rådgivning i overholdelse af grænseværdier for klimaaftrykket (CO2) for nybyggeri og renovering. Kontakt os for at høre mere!

Uddrag fra vores LCA-studie om forskellige byggeprincipper for et énfamiliehus | BygherrePartner ApS

VI TILBYDER

LÆS MERE Om LCA

Læs mere om LCA i vores LCA Videnscenter:

Hvad er LCA

feb, 2020
Hvad er en Livscyklusvurdering? Det forklarer vi i dette indlæg, som både handler om LCA-metoden og giver en generel introduktion.

Read More »

Vi udgiver løbende nye LCA-studier. Se mere her:

LCA-studie: 4 VINDUESTYPER

feb, 2023
Hvilken vinduestype har det laveste klimaaftryk på en facaderenovering af et etagebyggeri i København? Det har vi undersøgt sammen med Møgelhøj Arkitekter i vores nyeste LCA-studie.

Read More »