Forfatterhuset – når æstetik og bygbarhed mødes

FAKTA

  • År: indviet 2014
  • Omfang: 1.950 m2
  • Bygherre: Københavns Ejendomme, KEjd
  • Arkitekt: COBE
  • Ingeniør: D.A.I Arkitekter og Ingeniører
  • Entrepriseform: Totalentreprise (Kjær & Lassen)

RESPEKT FOR ARKITEKTUR OG ÆSTETIK

En markant placering i det som også populært kaldes ”Den røde by”, ja – det forpligter. Den udfordring tog teamet bag den specielle vuggestue og daginstitution ”Forfatterhuset” på sig. En institution, der udover at skulle huse 160 børn i alderen 0-6 år, også skulle passe ind i et område stort set kun domineret af facader med klassiske røde teglsten.

Projektet var udefra set drevet af stor respekt omkring beliggenheden og tankerne var derfor mange i forhold til at nytænke, samtidig med at have respekt for eksisterende.

Arkitekten COBE´s opdrag endte ud i en organisk funderet bygningskrop, hvor der på facaden blev monteret lodrette firkantsrør i rød tegl, i daglig tale teglbaguettes. Hermed var ovennævnte ambition om at respektere det eksisterende nået.

Foto: Saint-Gobain Gyproc

AT GØRE TING BYGBARE

Søren Rasmussen (på daværende tidspunkt ansat i Saint-Gobain Gyproc) kom på projektet, idet arkitekten ønskede dialog og sparring omkring den praktiske udformning af byggeriet. Der var ingen tvivl om at to forhold skilte sig ud i projektet – byggeriets organiske form samt monteringen af tusindvis af teglbaguettes.

Man fristes til at sige – sæt i gang. Men alting er ikke altid lige så let. En krum form afstedkommer, at man ikke nødvendigvis kan anvende de sædvanlige standardkomponenter, hvorfor anvendelsen af normalkonstruktioner skulle gentænkes. For det er ikke altid interessant at udvikle noget, der er så specielt, at det ikke kan bygges indenfor den anlægsramme, som et byggeprojekt altid er underlagt.

Udover totaløkonomiske hovedbrud, så pointerede Søren allerede tidligt i projektet, at bygbarhed var en væsentlig faktor. Der var det rent visuelle, som skulle løses, men også de rent funktionsmæssige, såsom varmeisolering og fugtforhold. Der blev omdrejningspunktet for Søren hurtigt et studie i bygbarhed.

MOCK-UP

Når tingene er komplekse, så er det BygherrePartner´s kæphest at lægge en del kræfter i en mock-up. Det er i denne del af byggeriet at potentielle problemstillinger kan adresseres og ny retning for projektet kan udstikkes – uden store økonomiske konsekvenser til følge. Som sagt, så gjort. Søren foreslog rådgiver at bygge 1:1 af en buet ydervæg. Og dermed få kortlagt og specificeret arbejdsmetoden en gang for alle. Med hjælp fra gode og velvillige folk i Saint-Gobain koncernen, blev mock-up projektet tilvejebragt og specifik og konkret konstruktionsudformning blev endeliggjort.

Foto: Saint-Gobain Gyproc

HVAD VISTE TIDEN EFTER MOCK-UP´en?

At det bare er godt at have en 1:1 repræsentation af bygningsprincip on-site. Hermed kunne involverede udførende til enhver tid frekventere konstruktionen og få indblik i byggemetoden.

Hermed blev potentielle fejl minimeret betragteligt, man var ikke i tvivl om hvordan man skulle bygge.

En mock-up skal ikke stå alene, men den er en væsentlig bidragsyder, sammen med fyldestgørende beskrivelse- og tegningsmateriale, til et godt byggeri.

Credit: Saint-Gobain Gyproc

Søren´s arbejde med projektet og dets involverede parter (totalentreprenør, arkitekt, brugere, underentreprenør, andre materialeproducenter) stod på i lang tid. Søren´s rolle var i høj grad præget af at være BINDELED imellem alle disse parter, og sikre at bygherres ambition i sidste ende kunne nås ud fra en holistisk betragtning, hvor æstetik, totaløkonomi, funktionsforhold (fugt og varmeisolering) og ikke mindst bygbarhed blev adresseret.

NOTE: Projektet er udført i vores egenskab som rådgiver i og for Saint-Gobain Gyproc, hvor vi igennem 35 år rådgav bygherrer, bygherrerådgivere, arkitekter, ingeniører, fagspecialister samt udførende i brugen af LetByggeriTeknik. Der skal lyde en stor tak til alle implicerede Saint-Gobain medarbejdere for deres gode og altid velvillige assistance.