Forside

To personer talerBygherrePartner er funderet på meningsfuldhed, dialog og samarbejde.

Læs om menneskene bag
Læs om Byggeriets Bindeled

BygherrePartner ønsker at skære alle ligegyldigheder væk, og kun fokusere på det som giver kunden værdi.

Læs om vores kunder

Selvfølgelig skal der være formelt styr på et samarbejde, men vi tror også at gamle dyder og “et ord er et ord” skal vægtes højt.

Læs om vores ydelser

"En stigende kompleksitet i byggeriet stiller højere krav - til alle. Det betyder, at der i byggebranchen, herunder hos rådgivere, fremadrettet vil være en markant øget fokus på viden og vidensdeling, samt en højere grad af specialisering i forbindelse med know-how, kompetenceløft, innovation - for dermed at der bliver bygget bedst muligt.

Hos BygherrePartner arbejder vi netop med specialistrådgivning. Ved at agere BINDELED igennem byggeriets faser og imellem byggeriets parter - IDENTIFICERER, herefter IMPLEMENTERER og slutteligt EFFEKTUERER vi bygherres krav. Det er en længere proces, som giver rigtig god mening, men kræver samarbejde og et dybfølt ønske om at dele viden. Vi vil gøre vores til at denne mission lykkes"

- Henning Lyng, Partner & medejer af BygherrePartner -