Honorarer

Alle nedennævnte honorarer afklares efter nærmere aftale. Der afgives fast tilbud med udgangspunkt i nedennævnte

BYGHERRE

For at kunne sikre den professionelle bygherres tarv og interesser i hele byggeforløbet er det helt afgørende for BygherrePartner, at der indgås en ydelsesaftale som omfatter hele byggeforløbet fra idefase til aflevering.

Vi tilbyder derfor én samlet fast rådgivningspakke til den professionelle bygherre. Ydelsen indeholder de byggetekniske forhold, som sikrer bygherres interesser fra idéfase og frem til aflevering. Vi aftaler sammen hvilke nedslagspunkter og milepæle dit projekt skal indeholde. Det udspecificeres i aftalegrundlaget.

Honoraret beløber sig som udgangspunkt til 1% af den samlede entreprisesum excl. moms.

Det er muligt med et projektspecifikt honorar efter nærmere aftale.

Kørsel afregnes med dkk 625,- excl. moms (brofaste øer) pr. møde. For sjælland og ikke brofaste øer afregnes dkk 695,- excl. moms pr. møde.

BYGGEVAREPRODUCENT

Ønsker du som leverandør at indgå i et proaktivt partnerskab med BygherrePartner, kortere såvel som længere, så vil prisen afspejles i hvad vi aftaler et forløb skal indeholde.

Vi vurderer at prisniveau nok vil ligge på mellem dkk 5.000,-20.000,- excl. moms for et forløb.

Eksempel på forløb (projektfaser og beskrivelsesmateriale):

Honoraret for et oplæg omhandlende fremtidens beskrivelsesmateriale med en varighed på ca. 2 timer, eksempelvis i forbindelse med et salgsmøde, vil være DKK. 5000,- excl. moms.

Kørsel afregnes med dkk 495,- excl moms (brofaste øer) pr. møde. For sjælland og ikke brofaste øer afregnes dkk 695,- excl moms pr. møde.

UNDERVISNINGSINSTITUTION

Ønsker du som undervisningsinstitution at indgå i et proaktivt videnspartnerskab med BygherrePartner, hvor vi underviser de studerende i eksempelvis materialitet, LetByggeriTeknik, Bygge- og Konstruktionsoptimering etc, så vil et oplæg over 2 undervisningstimer koste:

3500,- ekskl. moms.

Kørsel afregnes med dkk 495,- excl moms (brofaste øer) pr. møde. For sjælland og ikke brofaste øer afregnes dkk 695,- excl moms pr. møde.