Hvad er LCA

Hvad er LCA

Vi arbejder for datadrevet dokumentation og retvisende beregninger af miljøpåvirkninger i byggeriet. Til at beregne miljøaftrykket for hele livscyklussen på et materiale eller en bygning, laver vi livscyklusvurderinger (LCA), som beregner miljøpåvirkninger helt fra udvinding af råstoffer til endt levetid og potentiale for nyttiggørelse (genbrug og genanvendelse).

Forudsætningen for en retvisende LCA-beregning er datakvalitet og metode. For at forskellige resultater i branchen kan sammenlignes med hinanden, er det vigtigt, at der benyttes samme metode til beregningerne. Ligeledes er det vigtigt, at den data der bliver brugt til beregningerne, er af højest muligt kvalitet, for at være så retvisende for de benyttede materialer som muligt.

En LCA er opdelt i 5 faser*:

  1. A1-A3 (produkt)
  2. A4-A5 (byggeproces)
  3. B1-B7 (brug)
  4. C1-C4 (end levetid)
  5. D (genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse)

* jf. DS/EN 15978 - "LCA på bygninger"

En bygnings miljøaftryk defineres som summen af faserne A, B og C. Fase D betragtes som uden for projekt og er ikke med i bygningens samlede miljøaftryk.

Diagrammet i toppen illustrerer hvordan de 5 faser hænger sammen i en livscyklus.

Du kan læse mere om hvad vi tilbyder inden for LCA på bygninger her.

Vi har også skrevet en rapport, som beskriver vores proces og hvordan vi arbejder med LCA-beregninger aktivt i vores rådgivning og dokumentation, samt potentialet ved at bruge LCA-beregninger aktivt i designprocessen i de tidlige faser. Kan læses her på siden snart...