Klimakrav (LCA) i Bygningsreglementet

Fra januar 2023 er der klimakrav i bygningsreglementet for at nedsætte CO2-udledningen fra byggeri

Der er kommet 2 nye bestemmelser om nybyggeris klimapåvirkninger i bygningsreglementet fra 1. januar 2023:

 1. Nybyggeris klimapåvirkninger skal dokumenteres med en klimaberegning (LCA-beregning jf. EN15978)
 2. Nybyggeri over 1.000 m2 skal overholde en grænseværdi på 12 kg CO2-ækv./m2/år

Klimakravene er beskrevet i § 297 – § 298 i Bygningsreglementet og du kan finde vejledningen ved at klikke her.

Hvad er omfattet?

I udgangspunktet er alt nybyggeri, som også er omfattet af krav om energiramme, omfattet af klimakravene. Det vil sige, at hvis der laves en energirammeberegning (Be18) skal der med alt sandsynlighed også laves en klimaberegning (LCA-beregning) af byggeriet.

Kravene gælder i udgangspunktet ikke for:

 • Tilbygninger
 • Ombygninger
 • Sekundære bygninger
 • Uopvarmede bygninger

Særlige forhold

Hvis der er særlige forhold ved bygningen pga. placering, funktion e.l., som nødvendiggør et materialeforbrug med øget klimapåvirkning, skal den øgede klimapåvirkning ikke indgå i beregningen (se vejledningen for eksempler). Forskellen beregnes som anvist i reglernes bilag 2, tabel 9.

Forventet stramning af CO2-krav

Grænseværdien på 12 kg CO2-ækv./m2/år strammes løbende hvert 2. år frem mod 2029. Derudover forventes det, at der fra 2025 vil være grænseværdier for ALT nybyggeri (uanset om det er over eller under 1.000 m2).

Tidsplanen viser, hvordan klimakravene (LCA) for bygningers klimapåvirkninger (CO2) gradvist skærpes frem mod 2029.
Desuden kan bygningsejer vælge på frivillig basis at opfylde grænseværdierne for lavemissionsklassen.
Figuren er fra Videnscenter om Bygningers Klimapåvirkning

Hvad skal LCA-beregningen omfatte?

Følgende forudsætninger og betingelser er omfattet i LCA-beregningen, jf. klimakravene i Bygningsreglementet:

 • Inkluderede livscyklusmoduler:
  • A1: Råmaterialer.
  • A2: Transport.
  • A3: Fremstilling.
  • B4: Udskiftning (dog undtaget transport og udskiftningsproces).
  • B6: Energiforbrug til drift.
  • C3: Forbehandling af affald.
  • C4: Bortskaffelse.
  • D: Potentiale for genbrug, genanvendelse og anden nyttiggørelse.
 • Betragtningsperiode: 50 år
 • Der opgøres kun klimapåvirkninger (målt i CO2-ækvivalenter)
 • Resultatet opgøres som kg CO2-ækv./m2/år, hvor m2 refererer til “referencearealet” som er defineret i vejledningen under punkt 1.3.
 • Beregningen skal følge standarden for udførelse af LCA på bygninger, EN15978
Inkluderede livscyklusmoduler i en bygnings-LCA jf. EN15978

Bemærk: modul A4-A5 (Byggeproces) er endnu ikke omfattet af klimakravene, men fortsætter med at være et krav i Den Frivillige Bæredygtighedsklasse. Det forventes at disse moduler også bliver omfattet af kravene på et senere tidspunkt, når man har indsamlet nok erfaring og data fra tidligere projekter.

VI TILBYDER

LÆS MERE Om LCA

Læs mere om LCA i vores LCA Videnscenter:

Hvad er LCA

feb, 2020
Hvad er en Livscyklusvurdering? Det forklarer vi i dette indlæg, som både handler om LCA-metoden og giver en generel introduktion.

Read More »

Vi udgiver løbende nye LCA-studier. Se mere her:

LCA-studie: 4 VINDUESTYPER

feb, 2023
Hvilken vinduestype har det laveste klimaaftryk på en facaderenovering af et etagebyggeri i København? Det har vi undersøgt sammen med Møgelhøj Arkitekter i vores nyeste LCA-studie.

Read More »