Krav om LCA-beregninger i 2023

Krav om LCA-beregninger i 2023

Fra januar 2023 bliver det et krav i bygningsreglementet at lave LCA-beregninger for alt nybyggeri.
For nybyggeri over 1.000 m2 bliver der desuden indført grænseværdier på 12 kg CO2 eq. / m2 / år.

Læs den nationale strategi for bæredygtigt byggeri (2021) ved at klikke her (indenrigs og boligministeriet).
Læs hvad FRI skriver om de nye krav her og se pressemeddelelsen fra Indenrigs og Boligministeret her.

Oversigt over trinvis indfasning og stramning af CO2-krav:

kilde: Bolig og Planstyrelsen

LCA-beregninger er afgørende for en bæredygtig udvikling af byggebranchen, som mindsker bygningers miljøaftryk – både nybyggeri og renovering.

Udover selve klimaaftrykket (CO2), indeholder en LCA-beregning også en lang række andre miljøpåvirkningskategorier – f.eks. energiforbrug, ozonlagsnedbrydning, miljøfarligt affald, sundhedsskadelige stoffer etc. Der er et naturligt stort fokus på klimagasser: de er medvirkende til klimaforandringer og der er både nationale og internationale mål (paris-aftalen) om at begrænse den globale temperaturstigning.

Det er dog vigtigt også at vurdere andre miljøpåvirkningskategorier, når der eksempelvis sammenlignes mellem forskellige materialer og konstruktioner, for at undgå at problemer fra én miljøpåvirkningskategori flyttes til en anden (burden shifting).

Mikkel Volden | Bygningsingeniør og Bæredygtighedsspecialist | medejer hos BygherrePartner ApS