LCA VIDENSCENTER

LÆS OM LCA

Hvad er LCA

Hvad er en Livscyklusvurdering? Det forklarer vi i dette indlæg, som både handler om LCA-metoden og giver en generel introduktion.

Klimakrav (LCA) i Bygningsreglementet

Fra januar 2023 er der klimakrav i bygningsreglementet for at nedsætte CO2-udledningen fra byggeri.

LCA som designværktøj

Vi er specialister i LCA-beregninger på byggerier, konstruktioner og materialer

LCA-STUDIER

Gjort tilgængelig af BygherrePartner ApS

LCA-studie: 4 VINDUESTYPER

Hvilken vinduestype har det laveste klimaaftryk på en facaderenovering af et etagebyggeri i København? Det har vi undersøgt sammen med Møgelhøj Arkitekter i vores nyeste LCA-studie.

LCA-studie: KLIMAAFTRYK FOR HISTORISKE BYGGESKIKKE

Formålet med studiet er at kortlægge de klimamæssige konsekvenser ved historiske konstruktionsopbygninger, som dem der typisk findes i husene på Frilandsmuseet, sammenlignet med typiske, nutidige konstruktioner.

LCA-studie: REDUKTION AF KLIMAAFTRYKKET FOR ÉNFAMILIEHUSE

Vi har netop færdiggjort vores LCA-studie, som viser hvordan LCA kan bruges som designværktøj til at nedbringe et byggeris klimapåvirkninger – både ved at sammenligne datagrundlag og ændre materialevalg i konstruktioner