Byggevareproducenten

Som materialeproducent er det helt afgørende med et egentlig salg for forretningens eksistens, naturligvis. Men hvordan bliver man egentlig som materialeproducent leverandør til et givent projekt? Opfatter man som materialeproducent prisen som det eneste afgørende for at kunne komme i betragtning som leverandør til et givent projekt?

Med det in mente kunne det som materialeproducent være relevant at stille flg. spørgsmål:

  • hvordan forholder man sig som materialeproducent til offentlig udbud versus privat udbud?
  • hvordan forholder man sig som materialeproducent til de forskellige faser i et byggeforløb?
  • i hvilke(n) fase(r) i byggeforløbet ønsker man sig som materialeproducent at foretage en egentlig bearbejdning?
  • hvilke konsekvenser har en bearbejdning i ide- / projekteringsfasen versus en bearbejdning af de udførende i udførelsesfasen ift. værdiskabende forhold/parameter, prisdannelse, etc.?
  • giver det mening som materialeproducent, at foretage en bearbejdning i såvel den foreskrivende fase som i den udførende fase?
  • hvorledes håndterer man som materialeproducent udbudsmaterialet herunder beskrivelsesmaterialet?

Jævnfør ovennævnte er der som materialeproducent mange overvejelser, som har en afgørende indflydelse på, hvor ”sårbar” man er i forhold til at sikre sig en ordre.

Med mere end 40 års erfaring fra byggebranchen, heraf de sidste 35 år som Solution Managers hos Saint Gobain Gyproc A/S i det foreskrivende led, har vi i BygherrePartner et indgående kendskab til betydningen af, at man som materialeproducent positionerer sig i idefasen og ikke mindst i projekteringsfasen

BygherrePartner tilbyder et indlæg for materialeproducenter, som tager jer igennem byggeforløbet fra idefase til aflevering. Indlægget tager udgangspunkt i erfaringer fra den ”virkelige verden” og relaterer sig til bygherre, bygherrerådgiver, projekterende arkitekter, akustiker, øvrige rådgivere, totalentreprenører og udførende ifm. realiserede projekter. (Nordfløjen - Rigshospitalet, Ny Aabybro Skole, Hvidovre Hospital, ODEON, Aabenraa Akut – Fase II, Forfatterhuset, Dyvekeskolen etc.)

Kontakt BygherrePartner og lad os få en snak om lige netop jeres udfordringer som materialeproducenter i en branche, hvor fokus på pris desværre i høj grad har elimineret eventuelle øvrige værdiskabende forhold / parametre.