Materialer og bæredygtighed

De seneste år har der været stor bevågenhed på bæredygtighed. For mange er begrebet stadigvæk meget fluffy, hvilket absolut ikke er nogen skam. Bæredygtighed er mange forskellige ting - fra helt små forhold til storskala, eksempelvis indholdet af et givent stof i en given bygningsdel, helt frem til fodaftrykket for hele byggeriet i hele dets levetid.

Vi ved noget om bæredygtighed

Vores arbejde med bæredygtig, set med materialeleverandørens briller, har i mange år været meget centreret omkring praktiske forhold, hvordan man placerer materialer i en relevant kontekst i et givent byggeri. Og ved hjælp af dokumentation kan der skabes transparens. Og i vores optik er netop viden om hvad et byggeri indeholder en forudsætning for bæredygtighed.

BygherrePartner er DGNB konsulenter og vil med afsæt i denne viden kunne guide dig ud af bæredygtighedens sti - med balanceret fokus på social-, miljø,- og økonomisk bæredygtighed.

Læs om menneskene bag