Materialer og bæredygtighed

De seneste år har der været stor bevågenhed på bæredygtighed. For mange er begrebet stadigvæk meget fluffy, hvilket absolut ikke er nogen skam. Bæredygtighed er mange forskellige ting - fra helt små forhold til storskala, eksempelvis indholdet af et givent stof i en given bygningsdel, helt frem til fodaftrykket for hele byggeriet i hele dets levetid - og meget mere

Henning Lyng, Ingeniør & medejer

Vi ved noget om bæredygtighed

Vores arbejde med bæredygtighed har i mange år været meget centreret omkring praktiske forhold, herunder hvordan man placerer materialer i en relevant kontekst i et givent byggeri. Og hvordan man ved hjælp af dokumentation kan skabe transparens.

I vores optik er netop viden om hvad et byggeri indeholder af materialer en forudsætning for bæredygtighed.

BygherrePartner er DGNB konsulenter og vil med afsæt i denne systemtankegang samt materialekendskab kunne guide dig ud af bæredygtighedens sti - med balanceret fokus på social-, miljø,- og økonomisk bæredygtighed.