Ny drømmebolig – er rumakustik en del af Jeres tanker?

Stress, hovedpine, forhøjet blodtryk er fysiske og psykiske problemer man vil opleve, såfremt man udsættes kontinuert for et dårligt akustisk indeklima - ikke kun på jobbet, men også i privaten !

Hos BygherrePartner har vi arbejdet med rumakustik i mange år, og vi bliver til stadighed forundret over hvor lidt fokus, der er på rumakustik i private boligprojekter – eller sådan føles det i al fald.

Trods den allestedsnærværende Corona virus, som i øjeblikket sætter sit markante præg på dagligdagen, så vil vi inden længe for alvor opleve foråret, hvor boligprojekter af den ene eller anden herkomst vil blomstre. Boligprojekter der både kan være initieret af professionelle aktører, såvel som af den enkelte familie, der har drømmen om at skabe den perfekte ramme til familien. 

Når vi bygger boliger, så er målet et stort stykke hen ad vejen at skabe et godt indeklima, også mht. akustik. I karrébebyggelser håndteres bygningsakustik i bla. standarden DS490:2018, hvilket jo er fint. Dette sikrer blandt andet, at man ikke kan høre, at overboen fejer og hvilken musik han/hun streamer. Og det er jo fint nok. Men når fokus flyttes til en-familie huse, så forefindes der ingen krav eller regler. Ikke at det behøver at være nødvendigt med regulering på dette felt, men vi mener, at fokus på den ene eller anden måde skal flyttes til netop denne boligtype, når der tales om rumakustik.

Vores anke går derfor bare på, at vi alle skal være bedre til at italesætte hvordan vi håndterer rumakustik internt i (nybygget) hus – måske (og også kun måske…) diskuteres og adresseres ovenstående i de tidlige faser, men faktum er, at rumakustisk regulering sjældent effektueres i byggefasen, og det er meget uheldigt. Vi skylder os selv at foretage dette tankespind tidligt.

Og hvad er konsekvenserne ved dårlige akustiske forhold? 

Stress, hovedpine, forhøjet blodtryk kan man snildt få i sit arbejdsliv ;-), men på hjemmefronten har man brug for at få ladt sine batterier op. En dårlig akustik, hvor man konstant bliver bombarderet af uheldige lydrefleksioner, som resulterer i at familien skal overdøve hinanden, er på ingen måde noget som nogen er tjent med.

Der er flere grunde til, at en del husbyggere oplever dårlig rumakustik. Stringent indretning, hårde overflader, store rumvolumer spiller en stor rolle. Udlever man denne fremgangsmetode, så vil man grangiveligt stå i en situation, hvor man efter en rum tid, bliver nødt til at efterregulere, og det bliver i manges øjne sjældent godt ud fra en visuel vinkel. Hvis man godt er klar over, at man potentielt kan stå med en ”akustisk bombe” over tid, hvorfor foretager man så ikke et modtræk før byggeriet påbegyndes? Er det økonomien forbundet med en akustisk regulering? Tja, det koster da noget (lidt), men det gør de lækre klinker i køkkenet da også. Alt er relativt, men et er sikkert – et byggeri er og bliver et økonomisk kompromis. Derfor skal akustisk regulering internt i en bolig håndteres på samme måde, og ikke mindst på lige linje, som man håndterer alle andre komfortparametre.

Vores opfordring

Qua vores professionelle baggrund, så efterspørger vi hos BygherrePartner, at der implementeres anvisninger og retningslinjer i bygningsreglementet, som vil sikre god rumakustik i private boliger. Man kan ikke (og skal heller ikke) opsætte deciderede krav, som man eksempelvis gør i en skole i forhold til efterklangstid og taletydelighed, men det kunne være på sin plads, at opstille en række forslag/anvisninger, således at emnet bliver en fasttømret del af ethvert boligprojekt, på lige linje med fx dagslys. Vi vil opfordre Jer, som kommende boligejere, til at være meget opmærksom på netop denne del af husbyggeriet.

Vi er derfor absolut ikke ”græsk-katolske”, når der bygges nye en-familie boliger. Vores oplevelser over mange år omkring dårligt lydindeklima i boliger, gør at vi bliver nødt til at påpege vigtigheden i, at der fokuseres på rumakustik på et tidligt stadie - konsekvenserne kan være markante hvis man ikke gør det. BygherrePartner vil gerne indgå i en dialog med Jer, således at I kan få en optimal lydoplevelse i deres drømmehjem.

Hos BygherrePartner opfordrer vi derfor til at indgå i et partnerskab, hvor du (bygherre) sammen med os får forventningsafstemt og specificeret krav og ønsker. Sammen med Jer kortlægger vi blandt andet de akustiske bygherrekrav og får dem afstemt i forhold til alle de andre parametre, som Jeres kommende bolig skal indeholde. Vi kalder det fra ”Idé til ibrugtagning”