Bygherre

Når man som professionel bygherre beslutter sig for at foretage en investering med en forventet afkast, vil der være en række væsentlige og essentielle parametre at forholde sig til. Mange af disse parametre vil være afgørende for om de økonomiske forudsætninger vil kunne fastholdes i den aktuelle byggeproces.

Hvis disse forudsætninger ændrer sig igennem byggeforløbet, vil det typiske resultat være et mindre afkast af den investerede kapital end forventet, hvilket er den største udfordring for den professionelle bygherre.

Henning Lyng, Ingeniør, medejer BygherrePartner

Nærværende illustration af et byggeforløb - kendetegnet og præget af en række influenter og aktører, som hver især har deres dagsorden, synlige og skjulte. Det være sig ift. honorar, økonomi – generelt, tidsforbrug, bemanding, vejrlig, leverandører, projektets overordnede økonomiske ramme samt tidsplan, ansvarspådragelse, samarbejde, etc.

Fælles for ovennævnte er ordet ”bindeled”, som er ikke-eksisterende i den danske byggebranche anno 2020. 

For BygherrePartner er ovennævnte udfordringer drivende ift. at agere bindeled imellem de enkelte influenter / aktører samt at være den professionelle bygherres talerør ift. at varetage diverse bygherreinteresser, hvad angår de rent byggetekniske forhold.

Den juridiske del inkl. de kontraktlige forhold vil forsat ligge hos den traditionelle bygherrerådgiver.

BygherrePartner anskuer de byggetekniske bygherreinteresser ud fra en holistisk tilgang og ift. en konsekvensanalyse af såvel de tidsmæssige, kvalitetsmæssige og totaløkonomiske forhold samt ikke mindst de værdiskabende parametre, som er relevante i såvel installationsfasen som drift & vedligeholdelsesfasen.