RÅDGIVER

 

Vi indgår gerne i diverse samarbejder med andre RÅDGIVERE, eksempelvis i totalrådgivning eller totalentreprise.

Vi tilbyder blandt andet Bæredygtighedsledelse, DGNB certificering, Livscyklusvurderinger (LCA) Specialistviden omkring lette konstruktioner, således at vi sammen skaber maksimal værdi

Tidlige faser

 • Behovsafdækning
 • Udarbejde praktisk idéoplæg ud fra bygherres behov, eksempelvis definering af specifikke lydmæssige forhold / muligheder
 • Bygge & Konstruktions Optimering af lette konstruktioner jf. ovenstående ift. at sikre en bedre totaløkonomi (herunder D&V), bedre funktionsmæssige og/eller æstetiske løsninger, pro-aktive tiltag ift. et forbedret arbejdsmiljø for de udførende, tidsbesparende løsninger samt bygbare løsninger
 • Konsekvensanalyse

Projekteringsfase

 • Sikre, at gældende lovgivning ift. brand, bygningslyd, rumakustik, varmetab, fugtforhold, etc. efterleves
 • Grænsefladekoordinering
 • Sikre konsensus imellem bygherrekrav og udbudsmateriale, herunder beskrivelser (granskning og kvalitetssikring)
 • Sikre, at ovennævnte forhold implementeres i udbudsmaterialet, herunder beskrivelsesmaterialet

Udbuds/Udførelsesprojekt

 • Sikre, at de indkomne tilbud i udbudsfasen afspejler de angivne krav/ønsker i udbudsmaterialet, herunder beskrivelsesmaterialet
 • Sikre, at de nævnte forhold endeligt effektueres i udførelsesfasen af den vindende entreprenør

Generelle ydelser vedr. lette konstruktioner

 • Styring igennem ovennævnte faser
 • Agere det essentielle bindeled imellem de relevante aktører i såvel projekteringsfasen, som udførelsesfasen
 • Overordnet styring af økonomi, tid, kvalitet og risici

 

Ovennævnte specialkompetencer kan kundetilpasses således, at det afspejler de krav og ønsker, som er knyttet til det aktuelle byggeprojekt.

BygherrePartner har med 35 års rådgivererfaring vist sin værdi i utallige byggeprojekter og ser som underrådgiver frem til en konstruktiv og løsningsorienteret dialog.

 

Ovennævnte specialkompetencer kan kundetilpasses således, at det afspejler de krav og ønsker, som er knyttet til det aktuelle byggeprojekt.

BygherrePartner har med 35 års rådgivererfaring vist sin værdi i utallige byggeprojekter og ser som underrådgiver frem til en konstruktiv og løsningsorienteret dialog.