LCA-beregninger

– på byggerier, materialer og konstruktioner

Livscyklusvurderinger (LCA) er en beregning af miljøaftrykket fra en konstruktion eller bygning igennem hele dens levetid – fra indvinding af råmaterialer til endt levetid.

Variantsammenligninger og LCA-beregninger i de tidlige designfaser giver mulighed for intelligente og bæredygtige designvalg i byggeriet. Ved at koble LCA-beregninger sammen med totaløkonomiske beregninger og samtidig have fokus på de gældende krav til funktioner og tekniske forhold, giver det mulighed for et bedre og mindre miljøbelastendematerialevalg til dit byggeri.

Faser i en livscyklusvurdering (LCA)

En livscyklusvurdering er opdelt i 5 faser jf. den europæiske standard for udførelse af LCA på bygninger (DS/EN 15978):

1. Produkt (A1-A3)
2. Byggeproces (A4-A5)
3. Brug (B1-B7)
4. Endt levetid (C1-C4)
5. Nyttiggørelse (D)

En bygnings miljøaftryk defineres som summen af faserne A, B og C.
Potentialet for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse (D) udtrykkes særskilt og betragtes som ”udenfor projektet”.

læs mere

LCC-beregninger

– på byggerier og konstruktioner

Levetidsomkostninger (LCC) betragter de totaløkonomiske konsekvenser og samlede levetidsomkostninger for et helt byggeri eller enkelte bygningsdele.

En totaløkonomisk beregning medtager både udgifter til opførelse såvel som selve driften (vedligehold, udskiftning, forsyning, renhold og evt. løbende indtægter).
Dette giver mulighed for at vurdere økonomien i et livscyklusperspektiv, frem for kun at kigge på anskaffelsesomkostningerne for et byggeri.

Variantsammenligninger bruges til at sammenligne og vurdere forskellige alternativer. Ved variantsammenligninger er det vigtigt at have alle væsentlige parametre med i sin sammenligning – både funktionelle og tekniske forhold, bæredygtighed såvel som totaløkonomi. Vi kombinerer alle tre parametre og giver en gennemarbejdet og overskuelig sammenligning, som bidrager til oplyste og rigtige designvalg i byggeriet

læs mere

Materiale- og konstruktionsvalg

– rådgivning og projektering af konstruktionsopbygninger

Vi har specialistviden inden for bygningsdesign, letbyggeri, bygge- og konstruktions-optimering, beskrivelsesmateriale, og akustik.

Vi rådgiver i materialevalg og projekterer konstruktionsopbygninger til både
nybyggeri- og renoveringer.

Ud fra vores paradigme om at arbejde holistisk med både Miljøpåvirkninger, Totaløkonomi og Konstruktioner i vores rådgivning, sørger vi for at materiale- og konstruktionsvalget bliver en optimal balance mellem funktionskrav, den økonomisk ramme og samtidig at bygge med de bedste materialer til dit byggeri – til gavn for dig, projektet og miljøet.

læs mere