SCANDRUMS A/S – bæredygtige forundersøgelser

At forpligte sig.....

Når man har sagt "A" så må man også sige "B".

Selvom plast- og emballagevirksomheden ScanDrums i Søndersø på nordfyn, mestendels arbejder med bæredygtighed i en produktionsmæssig kontekst, så forpligter det også, når der skal bygges nyt. Grundet en generel meget positiv udvikling, er det ScanDrums´ ambition at udvide antallet af m2 under tag.

Efteråret 2020 dannede rammen for et samarbejde mellem ScanDrums og BygherrePartner. Opdraget var at italesætte relevante og værdiskabende forhold, som kunne give ScanDrums det bedst mulige oplyste bæredygtige grundlag, så snart beslutninger omkring virksomhedens kommende halbyggeri skal tages.

At agere bæredygtigt og tænke grønne, cirkulære tanker ligger ikke fjernt for os. Siden 1976 har vi haft fuld fokus på at implementere og arbejde med udvikling af grønne produktionsprincipper

Henrik Fagerberg, direktør

Bæredygtighed - en del af ScanDrums DNA.....

ScanDrums er forankret i et mindset, der konstant forsøger at forbedre og optimere virksomhedens klimapåvirkninger. Reduktion af energi, varme og vandforbrug er parametre, der løbende monitoreres og forbedres.

At forbedre virksomheden med udgangspunkt i bæredygtighed, er der ikke noget nyt i. Virksomheden har siden dens oprindelse i 1976, altid arbejdet ud fra grønne og cirkulære principper, hvilket derfor er en del af virksomhedens DNA, og dermed en ganske naturlig del af den daglige drift.

Den holistiske tankegang

Som med så meget andet i livet, så træffes valg bedst med afsæt i et oplyst grundlag. Når valg skal træffes ud fra en præmis omkring bæredygtighed og byggeri, så er det ScanDrums, såvel som BygherrePartners overbevisning, at valgene skal baseres på det bedst mulige oplyste grundlag.

Med afsæt i en intens dialog blev der i fællesskab defineret en række nedslagspunkter, der tilsammen skulle give ScanDrums muligheden for at træffe de gode beslutninger. Der blev sat fokus på miljømæssige, økonomiske, tekniske samt sociale kvaliteter - især blev cirkulære betragtninger diskuteret og vurderet.

LCA Design

En af de mest allestedsnærværende parametre, var anvendelse af livscyklusvurderinger (LCA). At anvende LCA´er som en integreret del af en beslutningsproces, er vældig interessant og værdiskabende og giver et givent byggeris aktører, muligheden for at træffe beslutninger omkring valg af materialer og konstruktioner ud fra en lang række miljøpåvirkninger. Ens initielle antagelser og formodninger kan i nogle henseender gøres til skamme ved at foretage en LCA-beregning. Det var tilfældet i dette projekt.

LCA Design og BygherrePartner

LCA Design er en kompleks størrelse - men et utrolig kraftfuldt og værdiskabende værktøj.

Læs mere om vores proces her: