Artikel: KAN BIOGENE MATERIALER HAVE ET NEGATIVT CO2-AFTRYK?

Træ og andre biogene materialer er meget omdiskuteret som materialer, og fremstår af og til endda som havende en negativ CO2-udledning, dvs. en overordnet kølende klimaeffekt.