Hvad er LCA

Vi arbejder for datadrevet dokumentation og retvisende beregninger af miljøpåvirkninger i byggeriet. Til at beregne miljøaftrykket for hele livscyklussen på et materiale eller en bygning, laver vi livscyklusvurderinger (LCA), som beregner miljøpåvirkninger helt fra udvinding af råstoffer til endt levetid og potentiale for nyttiggørelse (genbrug og genanvendelse). Forudsætningen for en retvisende LCA-beregning er datakvalitet og…
Læs mere