Uddannelsesinstitution

For egentlige uddannelsesinstitutioner, og uddannelsesinstitutioner som forestår efteruddannelse af aktører relateret til bygebranchen, er værdiskabende input ude fra virkelighedens verden en væsentlig del af den samlede undervisning.

Med mere en 35 års rådgivererfaring fra byggebranchen til primært projekterende arkitekter, ingeniører, akustiker, bygherre og bygherrerådgivere, totalentreprenører og øvrige udførende entreprenører har vi i BygherrePartner oparbejdet kompetencer, som er essentielt for det vellykkede projekt.

Det specifikke budskab til den enkelte aktører tager udgangspunkt i ovennævnte kompetencer og er afgørende for det vellykkede projekt. 

Hvis I som uddannelsesinstitution ønsker at præge den nuværende byggebranche i en positiv retning med pro-aktive tiltag står vi i BygherrePartner klar til at udarbejde en værdiskabende indlæg med udgangspunkt i virkelighedens verden og som er kundetilpasset jeres ønsker.