UDFØRENDE

Vi indgår gerne i diverse samarbejder med ENTREPRENØRER, eksempelvis i  totalentreprise eller fag/hovedentreprise.

Vi tilbyder blandt andet Bæredygtighedsledelse & DGNB certificering i forbindelse med totalentrepriser

Hvordan kan du som entreprenør anvende Bæredygtighed som salgsparameter?

Bidrage  med Specialistviden omkring lette konstruktioner, både ud fra praktiske såvel som bæredygtige vinkler

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. The arrangement of type involves selecting typefaces, point size, line length, line-spacing (leading), letter-spacing (tracking), and adjusting the space within letters pairs (kerning).