LCA-beregninger

– LCA-BEREGNINGER på byggerier, konstruktioner og materialer

Vi er specialister i livscyklusvurderinger (LCA) på bygninger. En LCA er en beregning af miljøaftrykket fra et enkelt materiale, en hel konstruktion eller et komplet byggeri igennem hele levetiden – fra indvinding af råmaterialer og produktion af materialer, brugsfasen (bygningsdriften) til endt levetid samt potentialet for nyttiggørelse og genanvendelse. Læs mere om hvad LCA er ved at klikke her.

vores rådgivning

Når vi laver LCA-beregninger og variantsammenligninger medtager vi også de økonomiske og tekniske forhold i byggeriet. Dette er helt essentielt når der rådgives i bæredygtigt byggeri og betyder både fokus på at reducere miljøpåvirkninger, men også at tage højde for totaløkonomien i projektet samt de tekniske krav til konstruktionerne.

Vores rådgivning er opbygget omkring miljøpåvirkninger, totaløkonomi og gode bybare konstruktioner

Hvis du vil høre mere om hvordan vi kan lave LCA-beregninger på dit næste byggeprojekt, så er du meget velkommen til at kontakte os.

Hvordan afleveres resultaterne til kunden?

Vores LCA-beregninger bliver altid udført veldokumenteret jf. EN15978 og gældende krav i Bygningsreglementet. Udover en LCA-rapport med resultater, beregningsmetode og forudsætninger (typisk omkring 10 sider), laver vi også en opsummeret præsentation af resultaterne på 1 side. Dette gør det nemmere at gå til og man kan som bestiller af rapporten hurtigt danne sig et overblik over hovedtrækkene i resultaterne fra LCA-studiet.

Vi kan naturligvis tilpasse os til det enkelte projekt, alt efter hvilken dokumentation der er behov for, men som minimum afleverer vi altid følgende materiale og dokumentation i forbindelse med LCA-beregninger:

  1. LCI-mappe med komplet ind-data til LCA-modellen (bl.a. EPD-mappe, mængdeinput, mellemregninger/antagelser)
  2. LCA-mappe med LCA-beregninger (typisk udført i nyeste version af LCAbyg)
  3. Resultater og dokumentation: Resultaterne af LCA-beregningen præsenteres og dokumenteres i en LCA-rapport, som udførligt beskriver den anvendte metode, antagelser og usikkerheder i studiet – jf. EN15978. Dette sikrer valide og veldokumenterede beregninger, som kan bruges med fuld transparens og gennemsigtighed omkring studiet.
  4. Præsentation: LCA-studiet opsummeres på en “One-Pager” for let og overskuelig præsentation af resultaterne
  5. .zip- afleveringsmappen indeholder det samlede afleveringsmateriale fra pkt. 1-4

Læs mere om LCA og klimapåvirkninger fra byggeriET

I vores LCA Videnscenter kan du læse meget mere om LCA:

Hvad er LCA

feb, 2020
Hvad er en Livscyklusvurdering? Det forklarer vi i dette indlæg, som både handler om LCA-metoden og giver en generel introduktion.

Read More »

LCA-studier

Vi udgiver løbende nye LCA-studier, gjort tilgængelig af BygherrePartner ApS:

LCA-studie: 4 VINDUESTYPER

feb, 2023
Hvilken vinduestype har det laveste klimaaftryk på en facaderenovering af et etagebyggeri i København? Det har vi undersøgt sammen med Møgelhøj Arkitekter i vores nyeste LCA-studie.

Read More »