VI TILBYDER: Rådgivning

– rådgivning og projektering af konstruktionsopbygninger med miljømæssige- og totaløkonomiske beregninger

Vi har specialistviden inden for bygningsdesign, letbyggeri, bygge- og konstruktionsoptimering, beskrivelsesmateriale, og akustik.

Vi rådgiver i materialevalg og projekterer konstruktionsopbygninger til både nybyggeri- og renoveringer. I vores rådgivning tager vi højde for både miljøpåvirkninger, totaløkonomi samt de tekniske krav til konstruktionerne – hvilket sørger for den mest værdiskabende rådgivning til dig og dit projekt.

Miljøpåvirkning (LCA)

Vi er specialiserede i LCA-beregninger (livscyklusvurderinger) på bygninger og tilbyder LCA-beregninger på alle typer bygninger, konstruktioner og materialer. Vi dokumenterer vores beregninger jf. gældende standarder på området, således at beregningerne fremstår valide og med så godt datagrundlag som muligt.
I vores rådgivning betragter har vi altid miljøpåvirkninger fra byggeriet med som en styrende parameter.

Læs mere om hvordan vi bruger LCA og vores dokumentation af miljøpåvirkninger ved at klikke her.

Totaløkonomi (LCC)

Vi udfører beregninger på levetidsomkostninger (LCC) og betragter de totaløkonomiske konsekvenser og samlede levetidsomkostninger for et helt byggeri eller enkelte bygningsdele.

En totaløkonomisk beregning medtager både udgifter til opførelse såvel som selve driften (vedligehold, udskiftning, forsyning, renhold og evt. løbende indtægter).
Dette giver mulighed for at vurdere økonomien i et livscyklusperspektiv, frem for kun at kigge på anskaffelsesomkostningerne for et byggeri.

Variantsammenligninger bruges til at sammenligne og vurdere forskellige alternativer. Ved variantsammenligninger er det vigtigt at have alle væsentlige parametre med i sin sammenligning – både funktionelle og tekniske forhold, bæredygtighed såvel som totaløkonomi. Vi kombinerer alle tre parametre og giver en gennemarbejdet og overskuelig sammenligning, som bidrager til oplyste og rigtige designvalg i byggeriet

Konstruktion

I vores rådgivning og dokumentationsarbejde tager vi altid højde for de tekniske kvaliteter og krav til de konstruktioner vi arbejder med. Dette er især vigtigt, når vi projekterer nye konstruktioner til et bygningsdesign eller kommer med forslag til forbedringer. Er der særlige krav til brand, akustik, U-værdi eller andet som der skal tages højde for, så tager vi det med i vores betragtninger og variantstudier. Dette sørger for en komplet rådgivning, hvor der er taget højde for alle de styrende parametre i et byggeprojekt – fra miljøpåvirkninger og robusthed til totaløkonomi, levetid og tekniske krav.

Miljøpåvirkning, Totaløkonomi og Konstruktion

Ud fra vores paradigme om at arbejde holistisk med både Miljøpåvirkninger, Totaløkonomi og Konstruktioner i vores rådgivning, sørger vi for at materiale- og konstruktionsvalget bliver en optimal balance mellem funktionskrav, den økonomisk ramme og samtidig at bygge med de bedste materialer til dit byggeri – til gavn for dig, projektet og miljøet.

Vores ydelser

Læs mere om vores ydelser inden for rådgivning, dokumentation og certificering ved at klikke her