VI TILBYDER

DATADREVET BÆREDYGTIGHEDSLEDELSE

Bæredygtighedsrådgivning på alle typer byggerier og projekter

 

Som bæredygtighedsleder og DGNB auditor tilbyder vi bæredygtighedsledelse på alle typer byggeprojekter.

Bæredygtighedslederen fastsætter mål og rammesætningen igennem en ydelsesbeskrivelse for projektet.

Derudover bliver der oprettet en bæredygtighedsplan, holdt løbende monitorering af projektet samt skabt et overblik med nøgletalsberegninger og formidling af resultater fra hhv. LCA-, Materialevalg- og LCC-beregninger i projektet.

 

LCA-beregninger
jf.
Klimakravene i BR18

 

Vi er LCA specialister inden for beregning af miljøaftryk fra byggerier, konstruktioner og materialer i byggebranchen. Vi arbejder altid med høj datakvalitet, transparent dokumentation og følger den lovpligtige standard inden for bygnings-LCA, EN15978.

Vi har udviklet en omfattende database med EPD-data og konstruktioner, som optimerer vores arbejdsgang markant og øger gennemsigtigheden og kvaliteten i vores dokumentation.

Læs mere om vores LCA-ydelser her

Materialevalg og
miljøskadelige stoffer

 

Vi rådgiver i materialevalg og screening for miljøskadelige stoffer i byggematerialer. Vi har en omfattende database med over 40.000 forskellige materialer, som vi bl.a. bruger til at udarbejde positivlister til entreprenøren i udførelsesprojektet.

Dette sikrer en god proces omkring materialevalg og medfører et sundt byggeri uden skadelige stoffer – til gavn for bygherre og brugerne af byggeriet.

LCC-beregninger
Totaløkonomiske omkostninger

 

Vi tilbyder totaløkonomiske beregninger, som bl.a. omfatter anskaffelsespriser, udskiftninger, vedligehold og rengøring af byggeriet igennem en fastsat betragtningsperiode.

Resultaterne er fuldt integreret med vores LCA beregninger og på den måde sikres et oplyst grundlag for beslutningstagerne i et byggeprojekt, da miljøpåvirkninger og priser kan sammenholdes på overskuelig vis.

LÆS MERE OM LCA

Hvad er LCA

Hvad er en Livscyklusvurdering? Det forklarer vi i dette indlæg, som både handler om LCA-metoden og giver en generel introduktion.

Klimakrav (LCA) i Bygningsreglementet

Fra januar 2023 er der klimakrav i bygningsreglementet for at nedsætte CO2-udledningen fra byggeri.

LCA som designværktøj

Vi er specialister i LCA-beregninger på byggerier, konstruktioner og materialer

LCA-STUDIER

Gjort tilgængelig af BygherrePartner ApS

LCA-studie: 4 VINDUESTYPER

Hvilken vinduestype har det laveste klimaaftryk på en facaderenovering af et etagebyggeri i København? Det har vi undersøgt sammen med Møgelhøj Arkitekter i vores nyeste LCA-studie.

LCA-studie: KLIMAAFTRYK FOR HISTORISKE BYGGESKIKKE

Formålet med studiet er at kortlægge de klimamæssige konsekvenser ved historiske konstruktionsopbygninger, som dem der typisk findes i husene på Frilandsmuseet, sammenlignet med typiske, nutidige konstruktioner.

LCA-studie: REDUKTION AF KLIMAAFTRYKKET FOR ÉNFAMILIEHUSE

Vi har netop færdiggjort vores LCA-studie, som viser hvordan LCA kan bruges som designværktøj til at nedbringe et byggeris klimapåvirkninger – både ved at sammenligne datagrundlag og ændre materialevalg i konstruktioner