Lombjergevej 1, 5750 Ringe
+45 42 94 17 19
soren@bygherrepartner.com

Vi Tilbyder

RÅDGIVNING OG CERTIFICERING

– inden for bæredygtighed i byggeriet

Vi driver bæredygtighedsledelse fra idéfase til det færdige byggeri (bl.a. DGNB certificering) og laver LCA og LCC-beregninger samt udarbejdelse af dokumentation på alle projekter.

Vi arbejder tværfagligt med
bæredygtighed, totaløkonomi og funktion
og sørger derved for en komplet rådgivning med fokus på alle relevante forhold i projektet.

Læs mere om de tre forhold i vores rådgivning:

Bæredygtighed | Totaløkonomi | Funktion
(Certificering)

-

BÆREDYGTIGHED

LCA-beregninger

– på byggerier, konstruktioner og materialer

Livscyklusvurderinger (LCA) er en beregning af miljøaftrykket fra en konstruktion eller bygning igennem hele dens levetid – fra indvinding af råmaterialer til endt levetid.

Variantsammenligninger og LCA-beregninger i de tidlige designfaser giver mulighed for intelligente og bæredygtige designvalg i byggeriet. Ved at koble LCA-beregninger sammen med totaløkonomiske beregninger og samtidig have fokus på de gældende krav til funktioner og tekniske forhold, giver det mulighed for et bedre og mindre miljøbelastende materialevalg til dit byggeri.

Vi tilbyder også certificering

Livscyklusvurderinger

En livscyklusvurdering er opdelt i 5 faser jf. den europæiske standard for udførelse af LCA på bygninger (DS/EN 15978):

Produkt (A1-A3)
Byggeproces (A4-A5)
Brug (B1-B7)
Endt levetid (C1-C4)
Nyttiggørelse (D)

En bygnings miljøaftryk defineres som summen af faserne
A, B og C.
Potentialet for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse (D) udtrykkes særskilt og betragtes som ”udenfor projektet”

 

TOTALØKONOMI

LCC-beregninger

– på byggerier og konstruktioner

Levetidsomkostninger (LCC) betragter de totaløkonomiske konsekvenser og levetidsomkostninger for et helt byggeri eller enkelte bygningsdele.

En totaløkonomisk beregning medtager både udgifter til opførelse såvel som selve driften (vedligehold, udskiftning, forsyning, renhold og evt. løbende indtægter).
Dette giver mulighed for at vurdere økonomien i et livscyklusperspektiv, frem for kun at kigge på anskaffelsesomkostningerne for et byggeri.

Variantsammenligninger bruges til at sammenligne og vurdere forskellige alternativer. Ved variantsammenligninger er det vigtigt at have alle væsentlige parametre med i sin sammenligning – både funktionelle og tekniske forhold, bæredygtighed såvel som totaløkonomi. Vi kombinerer alle tre parametre og giver en gennemarbejdet og overskuelig sammenligning, som bidrager til oplyste og rigtige designvalg i byggeriet

FUNKTION

Rådgivning i

– materialevalg, konstruktioner, akustik, varmetabsberegninger og indeklima.

Vi har specialistviden inden for letbyggeri:
konstruktionsoptimering, beskrivelsesmateriale og akustik.

Vi rådgiver i materialevalg og projekterer konstruktionsopbygninger til både
nybyggeri- og renoveringer.

Ud fra vores paradigme om at arbejde holistisk med bæredygtighed, totaløkonomi og funktion i vores rådgivning, sørger vi for at materiale- og konstruktionsvalget bliver optimalt til dit byggeri.

CERTIFICERING

DGNB certificering til alle typer nybyggeri

DGNB er et holistisk certificeringssystem,
der har til formål at komme omkring en lang række relevante og nødvendige kvaliteter, når der skal designes og bygges.

Som DGNB-auditor faciliterer vi
bæredygtighedsledelse og DGNB certificeringer
til alle typer nybyggeri.

Kontak os for at høre mere: