Vores vision

For BygherrePartner er det helt afgørende, at bygherres interesser bliver varetaget i hele byggeforløbet fra ide til aflevering / ibrugtagning. Dette er kun muligt, hvis bygherre kobler op sammen med BygherrePartner ift. at sikre den nødvendige bindeled imellem de enkelte aktører i et byggeforløb. 

Da vores fokus helt og aldeles vil være af byggeteknisk karakter, dvs. de synlige og håndgribe-lige forhold i hele byggeforløbet vil der stadig være behov for bygherrerådgivere, som håndterer de juridiske og kontraktlige forhold. 

Når vi taler om varetagelse af bygherres interesser taler vi om værdiskabende produkter og systemer af byggeteknisk karakter. I den sammenhæng tilbyder BygherrePartner at indgå i en dialog med de enkelte byggevareproducenter ift. deres håndtering af disse parameter ifm. generiske beskrivelsesmateriale.

 

"BygherrePartner er det meningsfulde bindeled mellem bygherre og dennes samarbejdspartnere

Varetagelse af bygherres tarv er hovedfokus for BygherrePartner.

Dermed skabes bedre byggerier i god kvalitet - til gavn for bygherre."

 

BygherrePartner tilbyder den danske byggebranche værdiskabende ydelser, som er helt afgørende for den branche, som vi kender i dag ift. en højnelse af den nuværende kvalitet til glæde for alle byggebranchens aktører og ikke mindst bygherre.