Vores vision

 

BygherrePartner er det meningsfulde bindeled mellem bygherre og dennes samarbejdspartnere

Varetagelse af bygherres tarv er hovedfokus for BygherrePartner.

Dermed skabes bæredygtige byggerier i god kvalitet - til gavn for bygherre

For BygherrePartner er det helt afgørende, at bygherres interesser bliver varetaget i hele byggeforløbet fra ide til ibrugtagning.

BygherrePartner ønsker at tilbyde bæredygtig rådgivning og arbejder blandt andet ud fra certificeringsordningen DGNB.

For BygherrePartner er det helt afgørende, at bygherres interesser bliver varetaget i hele byggeforløbet fra ide til ibrugtagning.

BygherrePartner ønsker at tilbyde bæredygtig rådgivning og arbejder blandt andet ud fra certificeringsordningen DGNB.

Herudover ønsker vi at være det nødvendige bindeled imellem de enkelte aktører i et byggeforløb, hvormed der skabes øget værdi for bygherre.

Slutteligt er vores fokus helt og aldeles af på de byggetekniske forhold i hele byggeforløbet. Juridiske og kontraktlige forhold varetages derfor af anden rådgiver.

BygherrePartner tilbyder den danske byggebranche værdiskabende ydelser, som er helt afgørende for den branche, som vi kender i dag ift. en højnelse af den nuværende kvalitet til glæde for alle byggebranchens aktører og ikke mindst bygherre.