Vores Ydelser

RÅDGIVNING
DOKUMENTATION
CERTIFICERING

Hos BygherrePartner ApS udfører vi: 

RÅDGIVNING

Vi har specialistviden inden for bygnings-design, letbyggeri, bygge- og konstruktions-optimering, beskrivelsesmateriale, og akustik.

Vi rådgiver i materialevalg og projekterer konstruktionsopbygninger til både nybyggeri og renoveringer.

DOKUMENTATION

Med livscyklusvurderinger (LCA) beregner vi miljøaftrykket fra materiale- og konstruktions-valg samt en bygnings samlede miljøaftryk.

Med levetidsomkostninger (LCC) beregner vi de totaløkonomiske konsekvenser for et helt byggeri samt laver variantsammenligninger af forskellige bygningsdele.

CERTIFICERING

Som DGNB-auditor faciliterer vi bæredygtig-hedsledelse og DGNB-certificeringer til alle typer nybyggeri.

DGNB er et holistisk certificeringssystem,
der har til formål at komme omkring en lang række relevante og nødvendige kvaliteter, når der skal designes og bygges.

Læs mere om vores metode

vores metode

NYHEDER

DATAKVALITET I LCA-BEREGNINGER

LCA-beregninger i byggeriet typisk er afhænige af datainput (ind-data) fra primært tre kilder: En LCA-beregning er altid direkte afhængig af disse to input til beregningen. Uanset hvor detaljeret man udfører[…]

Read more

Nyt LCA-studie om VINDUER

Hvilken vinduestype har det laveste klimaaftryk på en facaderenovering af et etagebyggeri i København? Det har vi undersøgt sammen med Møgelhøj Arkitekter i vores nyeste LCA-studie. I studiet undersøger vi[…]

Read more

Nyt LCA-studie! 3 byggeprincipper for énfamiliehus

Vi har netop færdiggjort vores seneste LCA-studie, som præsenterer miljøpåvirkningerne for 3 forskellige byggeprincipper for et énfamiliehus.Samtidig er pointen med studiet, at vise hvordan vi som rådgiver arbejder med LCA[…]

Read more

Skriv til os