Vores Ydelser

RÅDGIVNING
DOKUMENTATION
CERTIFICERING

Hos BygherrePartner ApS udfører vi: 

RÅDGIVNING

Vi har specialistviden inden for bygnings-design, letbyggeri, bygge- og konstruktions-optimering, beskrivelsesmateriale, og akustik.

Vi rådgiver i materialevalg og projekterer konstruktionsopbygninger til både nybyggeri og renoveringer.

DOKUMENTATION

Med livscyklusvurderinger (LCA) beregner vi miljøaftrykket fra materiale- og konstruktions-valg samt en bygnings samlede miljøaftryk.

Med levetidsomkostninger (LCC) beregner vi de totaløkonomiske konsekvenser for et helt byggeri samt laver variantsammenligninger af forskellige bygningsdele.

CERTIFICERING

Som DGNB-auditor faciliterer vi bæredygtig-hedsledelse og DGNB-certificeringer til alle typer nybyggeri.

DGNB er et holistisk certificeringssystem,
der har til formål at komme omkring en lang række relevante og nødvendige kvaliteter, når der skal designes og bygges.

Læs mere om vores metode

vores metode

Skriv til os