LCA Design – vores metode

HVAD ER BygherrePartner LCA Design?

BygherrePartner bruger aktivt LCA-beregninger til at vurdere, sammenligne og anbefale forskellige løsninger og materialer inden for byggeri. På den måde kommer bæredygtighed og miljøet i fokus, hvilket vi mener er absolut nødvendigt. Det kalder vi LCA Design.
De mest gennemgribende beslutninger tages i de indledende projektfaser i et byggeri. Derfor kan bygningers miljøaftryk ligeledes påvirkes mest effektivt i de indledende faser for efterfølgende at blive konkretiseret i projektforløbet.
LCA Design skal ses som ét ud af flere nødvendige parametre der skal tages i betragtning i et bæredygtigt byggeri. Se BygherrePartners definition af bæredygtighed HER.

METODE

LCA Design er baseret på LCA-beregninger foretaget i softwaren LCAbyg, som i Danmark er det mest benyttede LCA-software inden for byggeri.
Vi bruger data af så høj kvalitet som muligt i beregningerne, og således kommer størstedelen af data-input til LCAbyg software fra branche- og produktspecifikke EPD'er.
 

PROCES


I LCA Design processen tages der udgangspunkt i en konstruktionsopbygning af en given bygningsdel. Det kan være alt fra en Tagkonstruktion, Ydervæg eller Terrændæk til Akustikbeklædninger og Indvendige Lydvægge.
En opbygning af den valgte bygningsdel defineres, således at der kan laves en LCA-beregning for konstruktionsopbygningen. LCA-resultaterne har vi gemt i en samlet database, således at vi hurtigt kan lave en "screening" over forskellige prædefinerede løsninger inden for en bestemt bygningsdel og vurdere de miljømæssige konsekvenser ved forskellige materialevalg.
Skal der laves en LCA-beregning på en konstruktionsopbygning som ikke findes i databasen, er det let at tilpasse eksisterende definerede konstruktioner fra LCAbyg, så der kan laves tilpassede LCA-beregninger på konkrete materialer og opbygninger.

HVORDAN KAN DET BRUGES?

LCA Designet kan bruges til effektivt at sammenligne forskellige materialevalg inden for en bygningsdel i den tidlige designfase i et byggeri. Ønskes f.eks. en ydervæg med en U-værdi på 0,1 som kan holde i 100 år i et énfamiliehus, findes der en lang række opbygninger og materialevalg, som kan opfylde denne funktion. LCA Design processen kan hjælpe til at tage et mere bæredygtigt valg, når der skal træffes en beslutning om materialevalg.

EKSEMPEL PÅ BEREGNINGER

Her præsenteres et lille udvalg af nogle af resultaterne fra BygherrePartners LCA Design database med LCA-beregninger over forskellige bygningskonstruktioner inden for forskellige bygningsdele.
Databasen indeholder et stort udvalg af Ydervægge, Indervægge, Tagbelægninger, Terrændæk, Fundament, Akustikbeklædninger, Lofter og udvides løbende med flere bygningsdele og konstruktionsopbygninger.

Nedenfor ses resultaterne for et udvalg af 3 forskellige ydervægge med en U-værdi på 0,1 W/m²*K. Betragtningsperioden er 50 år og miljøpåvirkningerne er kun vist for Klimabelastning (GWP [kg. CO2-ækvivalenter]). LCA-beregningerne foretages på 8 forskellige miljøpåvirkningskategorier, men her præsenteres kun resultaterne for CO2 for enkelthedens skyld. Læs mere om de forskellige miljøpåvirkningskategorier, der er inkluderet i LCAbyg HER.

De tre ydervægge er grundlæggende opbygget meget forskelligt, men opfylder den samme funktion. Den funktionelle enhed (FU) er: "1 m2 ydervæg med en U-værdi på 0,1 W/m²*K som kan modstå vind og vejr i Danmark i 50 år"