Ydelsesbeskrivelse

Selvfølgelig skal der være formelt styr på et samarbejde, men vi tror også at gamle dyder og “et ord er et ord” skal vægtes højt.

 
                                                        

 

Professionel bygherre

Den formelle ydelsesaftale indeholder en detaljeret beskrivelse af den samlede ydelse leveret af BygherrePartner opdelt i de enkelte faser med tilhørende del-ydelser jf. nedennævnte procesforløb.

Idéfase - Projekteringsfase - Kontraktindgåelse - Udførelse - Ibrugtagning

 BygherrePartner påtager sig ansvaret for at agere den nødvendige bindeled imellem de enkelte aktører jf. nedennævnte illustration. Bindeledet er helt afgørende for at kunne etablere det konstruktive, løsnings-orienteret samarbejde og dermed sikre bygherres interesser i hele byggeforløbet.

Bygherre + BygherrePartner (ny konstellation)

En detaljeret beskrivelse af de enkelte del-ydelser relateret til ovennævnte byggefaser sikrer, at BygherrePartner varetager bygherres tarv og interesser fra idefasen til det færdige projekt. 

Materialeproducent

BygherrePartner leverer i samråd med materialeproducenten et oplæg, som omhandler det essentielle i, at man som materialeproducent får sine produkter / systemer implementeret i udbudsmaterialet og ikke mindst i beskrivelsesmaterialet.

Med henvisning til ovennævnte ydelse præciseres oplægget og ydelsesomfanget ift. flg. emner:

  • Hvorfor udbuds- /beskrivelsesmateriale?
  • Beskrivelsesmaterialets “styrker” ift. materialeproducent.
  • Projektforløb og rollefordeling.
  • Udbudsformer – privat/offentlig.
  • Lovgivning ift. udbud.
  • Eksempler fra ”virkelighedens” verden.
  • Udgangspunkt og inspiration ift. beskrivelsestekster
  • Arbejdsmiljø, ”floskler og flotte ord” eller?

 Den aktuelle ydelse og tilhørende ydelsesaftale kan tilpasses ift. materialeproducentens ønske og behov.

Uddannelsesinstitution

Ydelsesbeskrivelsen for uddannelsesinstitutioner vil i høj grad være kundetilpasset ift. såvel indhold, varighed, eventuel etapeopdeling samt eventuel opfølgning.

Kontakt venligst BygherrePartner med jeres ønsker og lad os sammensætter et indlæg / forløb, som passer jer.